Komitet Naukowy

 1. Prof. dr hab. Bogusław Buszewski – Prezes Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 2. Prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
 3. Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek – Dziekan Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie kadencji 2008-2012
 4. Prof. dr hab. Anna Trzeciak – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego
 5. Prof. dr hab. Leszek Ciunik – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego kadencji 2008-2012
 6. Prof. dr hab. Władysław Janusz – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 7. Dr hab. Iwona Ciereszko – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku
 8. Prof. dr hab. Anatol Kojło – Dziekan Wydziału Biologiczno-Chemicznego Uniwersytetu w Białymstoku kadencji 2008-2012
 9. Prof. dr hab. Paweł Kulesza – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego
 10. Prof. dr hab. Henryk Koroniak - Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 11. Prof. dr hab. Andrzej Molski - Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu kadencji 2008-2012
 12. Prof. dr hab. inż. Sławomir Milewski –  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej
 13. Prof. dr hab. inż. Jacek Namieśnik –  Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kadencji 2008-2012
 14. Prof. dr hab. inż. Henryk Galina – Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej
 15. Dr hab. inż. Ireneusz Opaliński, prof. PRz – Dziekan Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej kadencji 2008-2012
 16. Prof. dr hab. inż. Jarosław Polański – Dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Prodziekan kierunku chemia Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
 17. Prof. dr hab. Grażyna Stochel – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie