Patronat Honorowy

Dr hab. Stanisław Michałowski prof. nadzw. UMCS - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

Prof. dr hab. Andrzej Dąbrowski - Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej kadencji 2008-2012