Komitet Organizacyjny

Dr hab. Anna Deryło-Marczewska, prof. nadzw. – przewodnicząca
Dr Agnieszka Kamińska-Ostęp – sekretarz
Dr hab. Janusz Ryczkowski, prof. nadzw. – organizacja wykładów
Dr hab. Irena Malinowska, prof. nadzw. – organizacja warsztatów
Dr hab. Ryszard Maciej Janiuk i pracownicy Zakładu Dydaktyki Chemii – udział uczniów i nauczycieli
Dr Konrad Terpiłowski – sponsorzy
Dr Agnieszka Kierys – obsługa socjalna
Dr Mariola Iwan, dr Joanna Reszko-Zygmunt – przygotowanie materiałów do publikacji
Dr Adam Marczewski – opracowanie graficzne
Dr Leszek Sałamacha – opracowanie strony internetowej