Lista wystąpień

Wykłady

W-1        Prof. dr hab. Lechosław Łomozik

Zaskakujące właściwości wody

W-2        Dr hab. Robert Pietrzak

CO2 a efekt cieplarniany – manipulacja medialna czy rzeczywista groźba

W-3        Prof. dr hab. inż. Mikołaj Szafran

Rola chemii w projektowaniu zaawansowanych tworzyw ceramicznych

W-4        Prof. dr hab. inż. Zbigniew Adamczyk

Małe jest piękne – czyli co mogą koloidy

W-5        Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Łowcy skarbów – czyli inne oblicze archeologii

 

Komunikaty

K-1        P. Mieldzioć, I. Dobrzyńska

Ogniwa paliwowe – „czysty” napęd

K-2        J. Martyni-Orenowicz

Badanie zależności pomiędzy składem tłuszczowym jadalnych ryb bałtyckich a ilością zawartych w nich związków rtęci

K-3        A. Promiński, M. Serda, R. Musioł

Pochodne chinoliny o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej

K-4        A. Filipek

Polimery w życiu codziennym

K-5        A. Jarzębska

Węglowodany i ich pochodne w chemii i medycynie

K-6        P. Wiaderny, K. Żaczek

Wkład chemików w rozwój medycyny na przełomie XIX i XX w.

K-7        B. Matysiak

Synteza i zastosowanie nanocząstek z rdzeniem magnetycznym

K-8        K. Jagiełka, B. Ciemniejewski

Geniusze XX wieku – laureaci Nagrody Nobla w dziedzinie atomistyki

K-9        M. Słaba

Kwas L-askorbinowy jakiego nie znamy, czyli witamina C oczami chemika

K-10        T. Micek

Pierwiastki ziem rzadkich

K-11        F. Zerbst, B. Wojtalewicz

Woda aktywna w żywności

K-12        D. Lewko

Falowa natura światła wykorzystana w analizie chemicznej jako przyczyna powstawania prążków interferencyjnych

K-13        A. Grot, M. Fila, M. Jarosiński, K. Sadowski

Próbując naśladować naturę – jak uzyskać czysty enancjomer?

 

Postery

P-1        P. Tabor, Ł. Niemancewicz, I. Dobrzyńska

Niezwykłe właściwości nanorurek węglowych

P-2        K. Muszyński, A. Dobrzyńska, B. Szachowicz-Petelska

Słodziki – czy warto je stosować?

P-3        K. Kruk, A. Ejsmont, A. Półtorak

Mumie – jak to jest zrobione

P-4        A. Chomentowski, A. Bielski, I. Dobrzyńska

Procesy w samochodowych konwerterach katalitycznych

P-5        J. Golonko, I. Dobrzyńska

Chiralne leki

P-6        K. Waczyński, I. Dobrzyńska

Gastronomia molekularna

P-7        A. Pawlak, A. Lewkowska, J. Ostrowska

Gra w chowanego z dioksynami

P-8        M. W. Grochowski, J. Ostrowska

Dlaczego leki całkowicie syntezowane w laboratoriach nie zawsze są skuteczne?

P-9        M. Krawiel, K. Wojciechowska, J. Ostrowska

Koloidalny zawrót głowy

P-10        K. Sawicka, P. Bolewski, J. Ostrowska

Pallad jako katalizator reakcji sprzęgania

P-11        S. Kucharski

Bioetanol – bardziej ekologiczny, ale czy lepszy

P-12        St Kucharski

Charakterystyka enzymatyczna amylazy ślinowej

P-13        M. Dobrowolska

Badanie zależności pomiędzy wilgotnością a ilością kwasu salicylowego w aspirynie

P-14        P. Heuchert, M. Słowik

Badanie właściwości antyoksydacyjnych różnych herbat

P-15        M. Sławska, B. Sawaryn

Katalizator samochodowy przyjacielem przyrody

P-16        L. Krumpholz

O tym jak Wöhler ośmieszył Helmonta, czyli mocznik i jego historia

P-17        N. Drozdek

Kwas askorbinowy – najpopularniejsza witamina na świecie

P-18        S. Poręba

Nietypowe wiązanie – czyli jak może istnieć cząsteczka He2

P-19        M. Szewczyk, M. Kłosek

Lustra – proces powstawania, historia, ciekawostki

P-20        M. Niedoba, K. Wójcik

SSC w szkolnym laboratorium

P-21        D. Grzanka, W. Kazura

Badanie jakości wody pitnej w Gliwicach

P-22        S. Baluszek, S. Boncel

Magnetyczne nanorurki węglowe jako sterowalne nośniki leków

P-23        K. Marcinkowska

Kobiety w świecie chemii

P-24        M. Sorbian

Kwazikryształy

P-25        A. Bilska

Materiały wybuchowe, czyli jak Nobel „przysłużył się” ludzkości

P-26        K. Makowska

Polimery a środowisko naturalne

P-27        A. Dziekońska

Wpływ stereochemii na zapach

P-28        K. Budzeń

Chemia w służbie urody

P-29        B. Szwagierczak

Z czego świat jest zbudowany, czyli o cząstkach elementarnych

P-30        P. Chablaszek

Arsen i jego związki

P-31        T. Pionka

Energia wokół nas

P-32        T. Dudkowski

Analiza chemiczna produktów cukierniczych

P-33        W. Tyrcha

Chemia wspomnień

P-34        M. Stando

Maria Skłodowska-Curie – wybitny naukowiec, niezwykła kobieta

P-35        M. Gniewkiewicz

Biomimetyka – natura inspiracją

P-36        E. Badak, P. Pasich, R. Petka

Piękne i przydatne kompleksy z acetyloacetonem

P-37        P. Bodulski, A. Gierka, P. Wróbel, D. Zdybał

Niecodzienny blok d

P-38        D. Zdybał

Żel termochromowy na bazie poli(alkoholu winylowego)

P-39        M. Wójciak

Związki Grignarda – w 100-lecie Nagrody Nobla

P-40        A. Wałkowicz, R. Kuta

Świat zapachów

P-41        K. Klepacz

Spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego, czyli jak w prosty sposób okreśłić strukturę cząsteczki związku organicznego

P-42        A. Wójtowicz, W. Szalewicz

Spektrofotometryczne wyznaczanie stałej dysocjacji czerwieni fenolowej

P-43        K. Ratajczyk

Spektroskopia Ramana vs. spektroskopia IR

P-44        J. Kamińska

Polimery biodegradowalne

P-45        J. Mączyński, W. Lipiński

Czy producenci proszków do prania piorą nam mózgi?

P-46        M. Laubich

Chemia leków w perspektywie czasu

P-47        G. Matyszczak

Reakcje na szkiełku mikroskopowym, czyli analiza mikrokrystaliczna

P-48        A. Dźwiarek, W. Kotula

Nietypowe pierwiastki w chemii organicznej

P-49        Ł. Przepiórka

Związki organiczne o właściwościach półprzewodnikowych

P-50        M. Żółkiewska, M. Piechocki

Chemia paracetamolu w organizmie człowieka

P-51        M. Piechocki, M. Żółkiewska

Nagroda Nobla 2010 r. za reakcje sprzęgania krzyżowego katalizowane palladem

P-52        A. Krasuski, E. Staninska

Oznaczanie zasolenia gleby metodą konduktometryczną

P-53        B. Hanysz, E. Staninska

Otrzymywanie tlenku miedzi(I) metodą elektrolityczną

P-54        J. Potoczny

Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, czyli o strasznej wodzie, mrocznych migdałach i winie Napoleona

P-55        K. Libera

Wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną

P-56        B. Górski, M. Prończuk

Powtórka z Pasteura

P-57        B. Górski, M. Prończuk

Niedocenione związki chromu

P-58        A. Grzywa, M. Gąsior, M. Jacek

Nie takie rzadkie? - metale ziem rzadkich

P-59        A. Grzywa, M. Gąsior, M. Jacek

Związki termochromowe – termiczny kameleon

P-60        M. Bal, W. Zięba

Pokazy chemiczne – moja pasja

P-61        M. Bal, W. Zięba

Kauczuk i gutaperka – izomery o skrajnie różnych właściwościach fizycznych

P-62        M. Szpunar, J. Watracz

Toksykologia

 

P-63        M. Szpunar, J. Watracz

Złocenie ogniowe

P-64        A. Michalska, T. Basak

Żywice fenolowo-formaldehydowe – ich otrzymywanie i właściwości

P-65        K. Bieluń

Źródła pozyskiwania czystego wodoru do ogniw paliwowych

P-66        O. Łodygowski, M. Gola

Historia i wynalezienie substancji psychoaktywnych

P-67        M. Budzowska, M. Wojciechowski

Reakcje egzotermiczne a pirotechnika

P-68        S. Antczak, A. Zenderowska

Alchemia – chemia średniowiecza

P-69        S. B. Piecyk

Roślinne substancje lecznicze – ich właściwości, budowa oraz działanie, na bazie wybranych gatunków roślin

P-70        K. Kaleta

Od ząbku czosnku do pseudofedryny. Chemia w leczeniu przeziębienia

P-71        J. Skrzeczkowski, P. Rybczyński, A. Wichowska, A. Gurtowski

Nadtlenek wodoru – historia, właściwości, badanie kinetyki rozkładu katalitycznego

P-72        J. Skrzeczkowski

Benzodiazepiny – właściwości, historia i synteza

P-73        J. Przybysz, K. Dybowski, D. Gawlik

Tworzywa sztuczne – błogosławieństwo czy zagrożenie?

P-74        J. Kościałkowski

Odmiany alotropowe węgla – fakty, odkrycia i nadzieje

P-75        M. Łabędzka

Woda w żywności

P-76        M. Waśk, M. Sinczewska, P. Grzonkowski

Chemia – walka z bólem

P-77        R. Stempowski, A. Hałasa

Analiza chemiczna soli kamiennej wydobywanej w Kopalni Góra koło Inowrocławia

P-78        P. Kaczmarek, A. Andrzejewski, D. Panfil

Związki zapachowe, czyli chemia goni naturę

P-79        D. Paździor, W. Staśkiewicz

Chemiczni mordercy, czyli trucizny dawniej i dziś

P-80        K. Buczyński, J. Dobrzyńska, K. Pazuła

Metale ciężkie a środowisko

P-81        J. Czajka, K. Dobrzelewski

Metalurgia – wybrane zagadnienia

P-82        A. Drapała, I. Sztolsztejner

Z pipetą wśród barwników

P-83        W. Kazanecki, M. Bosk, B. Zawada

Od czego zależy barwa płomienia i co to jest spektroskopia?

P-84        M. Dudek, D. Wasik

Właściwości utleniające manganianu(VII) potasu, czyli skąd się biorą brązowe plamy na skórze

P-85        R. Duszkiewicz, A. Trzynoga

Obróbka miedzi na drodze cyklu przemian chemicznych, czyli „Miedziana ruletka”

P-86        A. Bilińska, K. Paradecki

Od apteki po kosmodrom, czyli różne oblicza nadtlenku wodoru

P-87        M. Bobowska, K. Nowak

Wodorotlenek żelaza(III) w laboratorium i życiu codziennym

P-88        K. Pawlak

Różnice w aktywności chemicznej glinu w roztworach kwasu utleniającego i nieutleniającego

P-89        Ł. Mrozowski, B. Kiszka

Zabójcza chemia

P-90        M. Góra, M. Sałdan

Bojowe środki chemiczne

P-91        P. Zajko

Czym karmią nas producenci

P-92        M. Jakubiak, A. Warzocha, M. Zawadzki

Od czarnego prochu do gumy i gazu rozweselającego

P-93        A. Kamińska, A. Kimak

Kolejny przyjaciel Tablicy Mendelejewa – Copernicium (112Cn)

P-94        J. Błaszczuk, A. Kociuba

Chemia miłości

P-95        J. Błaszczuk, A. Kociuba

Chemia zamknięta w filiżance

P-96        K. Stępień, P. Wilkołek

Kataliza przeniesienia międzyfazowego

P-97        K. Baranowski

Alkaloidy – trucizny, które leczą

P-98        Ł. Baran, M. Kos, M. Kasprzak

Kwas czy zasada?

P-99        M. Dubaniewicz, B. Nowosielska, J. Startek, E. Wątor

Mama zawsze mówiła, że lekarstwo nie musi być dobre

P-100        J. Koziej, M. Maleszyk

Węgiel jako pierwiastek i surowiec energetyczny

P-101        I. Jesipowicz

Chemiczny język przyrody – feromony i hormony

P-102        R. Południok

Kolorowy świat barwników organicznych

P-103        I. Targońska

Chemia na talerzu