Prezentacje

Czas trwania komunikatu wygłaszanego na Forum nie może być krótszy niż 10 min., ale nie może przekroczyć 15 minut.
Rozmiar plakatu A0 (wysokość 1189 mm×szerokość 841 mm).
Szczegółowy sposób przygotowania streszczenia prezentacji, które będą przedstawione w czasie Forum Młodych Chemików, przedstawiony jest w załączniku. Streszczeń oczekujemy pod adresem info@fmch2012.umcs.lublin.pl.

AttachmentSize
instrukcja_fmch2012.pdf86.53 KB