Komitet Honorowy

  1. Prof. dr hab. Wanda Brzyska – Emerytowany Profesor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
  2. Krzysztof Hetman – Marszałek Województwa Lubelskiego
  3. Prof. dr hab. Michał Kleiber – Prezes Polskiej Akademii Nauk
  4. Prof. dr hab. Barbara Kudrycka – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  5. Prof. Jolanta Szołno-Koguc – Wojewoda Lubelski
  6. Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Narodowej
  7. Prof. dr hab. Jerzy Szydłowski - Przewodniczący Komitetu Głównego Olimpiady Chemicznej
  8. Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin